Uputstva

Video materijal koji možete preuzeti sa servisa MEDIAPRESS komprimovan je u .mp4 formatu, što predstavlja najbolji odnos između veličine video fajla i kvaliteta slike.

Fajlovi navedenog (.mp4) formata se mogu otvarati pomoću Windows media player-a (standardni software Windows-a).

U slučaju da nemate Windows media player na sljedećem linku možete preuzeti i potom instalirati na Vašem računaru besplatni software za korišćenje .wmv fajlova (VLC media player).

Link za preuzimanje: http://www.vlc-player-download.com/