Usluge

MEDIAPRESS je informativni video servis koji potencijalnim klijentima nudi uslugu snimanja, montiranja i arhiviranja video materijala sa važnih dogadjaja.

Savremena tehnološka dostignuća i mogućnosti koje pruža Internet zahtijevaju brzinu, a medijska scena Crne Gore i regiona zahtijeva potpunu i svestranu informaciju u vidu video zapisa.

Projekat MEDIAPRESS nastao je kao plan medijskih i marketinških profesionalaca u cilju kvalitetnije i lakše komunikacije izmedju javnosti, političkih i društvenih subjekata i medija.

Naše usluge namijenjene su institucijama, kompanijama, društvenim, političkim i drugim društvenim subjektima, te nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima.

Usluge klijentima podrazumijevaju:

  • snimanje svih ili odabranih dogadjaja vezanih za promociju i rad klijenta
  • montažu snimljenog materijala
  • dostupnost svim televizijama
  • arhivu materijala

Sav snimljeni materijal mediji mogu da preuzmu sa sajta www.mediapress.me i da ga emituju.

Svaki korisnik poslije potpisivanja Ugovora sa našim video info web servisom dobija username i lozinku za pristup materijalu.

Snimljeni materijal biće razvrstan po segmentima - Politika, Ekonomija, Društvo, Turizam, Sport…

Video materijal uradjen je kao WMV fajl u punoj rezoluciji, prema svim TV standardima, bez gubitaka u kvalitetu slike i tona u odnosu na original. Za korišćenje materijala koji se skida sa servera www.mediapress.me niijesu potrebni dodatni kodeci ili programi za njegovo korišćenje.

Jedini preduslov koji korisnik treba da ispuni da mogao da skine materijal sa www.mediapress.me jeste da ima Internet sa najmanjom preporučenom brzinom protoka od 512 kbps.